Een bedrijf dat artikelen produceert komt niet zomaar aan zijn eindproducten. Om het juiste eindproduct te verkrijgen dienen er allerlei processen op de bedrijfsvloer plaats te vinden totdat het uiteindelijke eindproduct ontstaat. In deze processen zijn personeel, machines en gereedschappen betrokken. Dikwijls heeft elk onderdeel van het eindproduct zijn eigen proces. Wanneer van een onderdeel een proces eindigt komen alle onderdelen bij elkaar en kan het proces van de assemblage van het eindproduct starten. Om het eindproduct aan alle eisen te laten voldoen en het een kwalitatief goed eindproduct te laten zijn, zullen alle processen van begin tot eind goed moeten lopen. Een foutje in één van de processen en het eindproduct voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Dit houdt in dat alle verschillende processen op de een of andere manier afhankelijk zijn van elkaar en niet zonder elkaar kunnen. 

Het is daarom van belang dat de onderneming alle processen goed bewaakt en zorgt voor goedlopende processen. Hier kan de onderneming hulp bij krijgen door middel van een kwaliteitsmanagementsysteem. Onderdeel van dit systeem is de Quality assurance (QA).

Wat is quality assurance?

Quality assurance (QA) wordt vaak in één adem genoemd met Quality control (QC) en zijn nauw verbonden met elkaar. QA houdt zich bezig met de beheersing en de verbetering van een proces terwijl QC juist bedoeld is voor het meten van producten en diensten. QA is zeer belangrijk voor het proces zelf en de beheersing daarvan. QC zal ook tijdens een proces kunnen plaatsvinden, maar meestal na het proces en kan de kwaliteit meten van hoe de QA is uitgevoerd. In theorie is het zelfs zo, dat als een onderneming een perfecte QA heeft geïmplementeerd er helemaal geen QC nodig is. De praktijk werkt altijd anders en kunnen er altijd onverwachts haperingen in een proces plaatsvinden. QC is dus altijd nodig. Om QA toe te passen in een onderneming, heeft men een kwaliteitsmanagementsysteem nodig. Dit vergt best wel expertise omdat alle processen van begin tot eind volledig onderzocht en vastgelegd moeten worden. Dikwijls huren ondernemingen daarvoor dan ook een extern bedrijf in die gespecialiseerd is in quality assurance operations. Wanneer een kwaliteitsmanagementsysteem dan daadwerkelijk is ingevoerd, is dit ook een vorm van een kwaliteitskeurmerk en weet de klant dat de productieprocessen die tot zijn afgenomen product hebben gevoerd, zeer nauwkeurig gevolgd zijn. 

Hoe een kwaliteitsmanagementsysteem invoeren?

Het belangrijkste doel van QA is een verandering van het kwaliteitsniveau, zodat de kwaliteit van onvoldoende naar voldoende gaat. Dit betekent vaak ook een nieuwe manier van werken en een cultuuromslag. Het proces om QA in een bedrijf te implementeren kan onder andere door de volgende stappen te volgen:
• interviews met leidinggevenden en werknemers van alle afdelingen.
• Alle documenten waarmee de afdelingen werken moeten nagelopen worden of deze (nog) voldoen.
• Tussenrapportage op basis van interviews en beoordeling werkwijze en documenten.
• Bespreken met leidinggevenden en besluit of veranderingen moeten worden doorgevoerd.
• Voortdurende monitoring of de processen op de nieuwe wijze juist lopen.

Dit is een heel simpel stappenplan, maar een bedrijf kan ook een kwaliteitsmanagementsysteem inrichten op basis van ISO9001, Prince en CMMi.